P. Samuele Lando, sognepræst fra 1/8-19 til 1/8-20