• VELKOMMEN!

  Sankt Knuds Kirke er den katolske kirke i Ringsted. Den er en del af verdenskirken, men den er også sognekirke for byens og omegnens katolikker. Her kommer mennesker af mange nationaliteter for at fejre messe og være en del af fællesskabet.
  Kirken er tit åben i dagtimerne, også uden for gudstjenesterne.
  Du er altid velkommen til at besøge Sankt Knuds Kirke, uanset om du er katolik eller ej.
  Kirken ligger lige ved siden af Sankt Josef Skolen, Sankt Knudsgade 19A.

 • REGISTRERING / KIRKESKAT

  Mange katolikker er ikke registreret i den katolske kirke, men det er vigtigt, at man bliver det. Det er nemlig en uoverkommelig opgave at holde overblik over menigheden, især når vi ikke får flytteanmeldelser.
  Hvis du ikke er registreret, kan du få en blanket hos præsten.
  BETALER DU IKKE KIRKESKAT?
  Tilmeld dig her!! https://www.katolsk.dk/kirkeskat

 • Jomfru Marias optagelse i himlen

  Jomfru Marias optagelse i himlen, også kaldet jomfru Marias himmelfart, latin Assumptio Mariae betegner indenfor den tidlige katolsk, ortodoks, orientalsk-ortodoks og delvis anglikansk den begivenhed, hvorved den bibelske jomfru Maria blev blev ført til himmels med både krop og sjæl. Dette bliver fejret på samme dag i både øst- og vestkirken, nemlig 15. august, men blev først et katolsk dogme 1. november 1950, da Pius 12. udtalte sig ex cathedra i den apostoliske konstitution Munificentissimus Deus. I den ortodokse kirke kaldes højtiden bortgangen.

  Den 15. august var i katolsk tid også en vigtig mærkedag i Norden og dagen har sit eget tegn på primstaven i form af et indrammet kors. På denne dagen bad folk til jomfru Maria om at det ikke skulle blive et dårligt år. Dagen hed i den forbindelse Marias himmelfart.

KALENDER

Skt. Knud Lavard

Bemærk: valfart til Haraldsted finder sted søndag den 9.august og vil starte kl 14:00 i Haraldstedkirken. Messe med Biskop Czeslaw vil være kl 15:00 ved Kapelruinen

Juni

Fre 26. Tilbedelse kl. 16:00 / messe kl. 17:00

Lør 27. Søndagsmesse kl. 16:00 (Peter og Paulus, apostle)

Juli

Ons 1. Messe kl. 17:00

Fre 3. Tilbedelse kl. 16:00 / Messe kl. 17:00 (Thomas, apostel)

Lør 4. Søndagsmesse kl. 16:00

Ons 8. Messe kl. 17:00

Fre 10. Tilbedelse kl. 16:00 / messe kl. 17:00 (Knud Konge)

Lør 11. Søndagsmesse kl. 16:00

Ons 15. messe kl. 17:00

Fre 17. Tilbedelse kl. 16:00 / messe kl. 17:00

Lør 18. Søndagsmesse kl. 16:00

Ons 22. messe kl. 17:00 (Maria Magdalene)

Fre 24. Tilbedelse kl. 16:00 / messe kl. 17:00

Lør 25. Søndagsmesse kl. 16:00

Ons 29. messe kl. 17:00

Fre 31. Tilbedelse kl. 16:00 / messe kl. 17:00

August

Lør 1. Søndagsmesse kl. 16:00

Ons 5. Messe kl. 17:00

Fre 7. Tilbedelse kl. 16:00 / Messe kl. 17:00

Lør 8. Søndags messe kl. 16:00

Søn 9. Valfart til Hsraldsted kl. 14:00 med Biskoppen

Ons 12. Messe kl 17:00

Fre 14. Tilbedelse kl.16:00 / Messe kl 17:00

Lør 15. Søndags messe kl 16:00

Ons 19. Messe kl 17:00

Fre 21. Tilbedelse kl.16:00 / Messe kl 17:00

Lør 22. Søndags messe kl 16:00

Ons 26. Messe kl 17:00

Fre 28. Tilbedelse kl.16:00 / Messe kl 17:00

Lør 29. Søndags messe kl 16:00

RETNINGSLINJER I VORES KIRKE

Generalt

• Der må være 52 personer i kirken, 40 i kirkerummet, 6 oppe på pulpituret, 6 ved alterområdet.

• Syge eller smittede må ikke deltage i messerne.

• Det anbefales at personer med øget risiko ikke deltager i messerne.

For dem, der må deltage i messerne:

Ankomst og placering

• Vi har kun en indgang til kirken: vis hensyn og vent på afstand når du kommer, hvis der er andre som skal ind eller ud af kirken.

• Det anbefales at vi foretager håndhygiejne inden messe. Vievandskar skal fortsat være tom.

• Man må sidde ved alle bænke, dog ved at holde mindst 1 meter afstand.

• Personer, der til dagligt er i tæt kontakt kan sidde med normal afstand til hinanden.

Under messen

• Vi må ikke bruge salmebøger og knælepuder.

• Fredshilsen foregår uden fysisk kontakt.

• Under kommunionen må I blive stående ved jeres plads og P. Samuele vil komme forbi og uddele kommunionen kun i brødets skikkelse.

• Kollekten samles ikke under messen men der vil blive stillet en kurv til indsamling ved udgangen. Man må gerne anvende MobilePay.

Udgang

• Vis hensyn og vent på, at de andre før dig er gået ud. Der vil gøres rent i kirken efter hver messe.

Brev fra Biskoppen

21-Juli-2020

Vedr. bispedømmets retningslinjer for uddeling og modtagelse af kommunionen.

Kære trosfæller,
Vor dagligdag, også den kirkelige, er stadig præget af coronapandemiens virkninger. Vi glæder os dog over, at vi siden Kristi Himmelfart igen kan samles til offentlige messer og andre aktiviteter i vore menigheder. For at begrænse og mest muligt undgå smittefare er der alligevel stadig en hel del restriktioner, såsom begrænset deltagerantal og krav om overholdelse af regler om afstand mellem personer, rengøring, afspritning mm. Fra bispedømmets side er der allerede udsendt retningslinjer vedrørende fejring af offentlige messer. Også som Kirke føler vi os forpligtede til at medvirke til at mindske faren for udbredelse af corona. Dog må de udsendte retningslinje ikke betragtes som en rent kirkelig forordning, men som retningslinjer, der er underlagt de betingelser, de civile myndigheder har opstillet.
Uddelingen af kommunionen er underlagt en række særlige begrænsninger. For tiden uddeles kommunionen ikke under vinens skikkelse, og modtagelsen af Kristi Legeme skal ske i hånden, og kommunionionsuddeleren skal bruge handsker. Disse påbud går tæt på, da Eukaristien er noget af det helligste, vi kan omgås. Det betyder også, at stærke følelser bliver vakt både hos dem, der uddeler og modtager kommunionen. Der er noget yderst unaturligt ved at skulle bruge handsker, og for mange er det stadig grænseoverskridende at modtage kommunionen i hånden. Disse ubehag er langt henad vejen forståelige, og i hvert fald lader de sig ikke ignorere. Ikke desto mindre kræver den aktuelle situation, at der må ses bort fra disse ubehag og nogle af de traditioner, vi er vant til. Det er først og fremmest nødvendigt for at undgå smittefare. Dertil kommer, at manglende overholdelse af reglerne kan vække ængstelse hos nogle, en ængstelse, som ikke kan ignoreres.
For mange er det en stor udfordring at indse nødvendigheden af at modtage kommunionen i hånden. Det skal understreges, at det under normale omstændigheder er det 0enhver troendes ret at modtage kommunionen i munden. Når smittefaren engang er overstået, vil denne form for modtagelsen af kommunionen kunne genoptages, men på grund af den nuværende risiko for smitte kan man for tiden ikke påberåbe sig denne ret. Uanset hvilken form for modtagelse af kommunionen man normalt foretrækker, må det accepteres, at kommunion i hånden og kun under brødets skikkelse er det eneste tilladte i den nuværende situation. Mange savner nemlig også at modtage Kristi blod, men dette afkald må der ligeledes indtil videre leves med.
Selv om det for mange er uvant, er det på ingen måde respektløst at modtage kommunionen i hånden, når man ellers er rigtigt disponeret, dvs. tror på Kristi virkelige nærvær og er i nådens stand. Derfor må måden at modtage kommunionen
på ikke blive et alvorligt samvittighedsspørgsmål. Ydermere var modtagelse af kommunionen i hånden gængs praksis i det meste af det første årtusind. Fra Pavestolens side blev muligheden for håndkommunion indført i 1969 som en tilladelse, de enkelte biskopper kunne benytte sig af. Denne tilladelse udnyttes nu i store dele af Kirken, og derfor skal modtagelse af kommunion i hånden betragtes som en ret og en mulighed, der ikke kan anfægtes eller betragtes som mindre værdig.
For mange betyder forbuddet mod mundkommunion, at de i denne tid afholder sig fra at modtage Kristi Legeme og nøjes med den åndelige kommunion. Dette står naturligvis de pågældende frit for; men bør samtidig også give anledning til overvejelser, om det er rimeligt at give afkald på modtagelsen af Kristus blot fordi, det ikke kan ske under en bestemt form.
Trods de udfordringer, det giver, gælder de tidligere udsendte retningslinjer således stadig, indtil andet meddeles, hvilket betyder at
Kommunionen kan kun modtages under brødets skikkelse og i hånden. Uddeling af kommunionen i munden må heller ikke finde sted efter messen.
og at
Præster og andre kommunionsuddelere skal bære handsker. Brugen af handsker kan ikke erstattes af afspritning af hænderne.
Det er en vanskelig tid også for Kirken. Vi har måttet opgive og ændre på mange vante ting. Det væsentlige forbliver dog uændret. Vort personlige forhold til Gud i tro og bøn kan ingen tage fra os, og vi kan også glæde os over igen at kunne mødes til fejring af Eukaristien. Selv om vi kan opleve de nuværende restriktioner fra de civile myndigheders side som en begrænsning, er de ikke i grundlæggende modstrid med nogen kirkelig forordning og slet ikke i denne tid. Jeg beder derfor alle medvirke til, at de givne retningslinjer overholdes.
København, den 20. juli 2020
+Czeslaw