Referat fra menighedsrådsmøde 010221

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Referat fra menighedsrådsmøde 020821

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Bjergprædiken