Dagsorden til den 280619

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Referat fra menighedsrådsmøde 280619

Her kan læses referatet af menighedsrådsmødet den 28-06-19