Referat fra menighedsrådsmøde 010221

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Referat fra menighedsrådsmøde 020821

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Referat fra menighedsrådsmøde 140322

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Bjergprædiken