• STUDIE-AFTNER

  STUDIE-AFTEN: 1. Mosebog
  Fredag den 1. november kl. 18:00-19:30 i menighedshuset
  Program:
  Kl. 18:00 Skriften: Guds ord /menneskets ord
  Kl. 18:45 Pause
  Kl. 19:00 Skabelsen


 • INSPIRATIONS-AFTNER

  INSPIRATION-AFTEN
  Fredag den 4. oktober kl. 18:00-19:30 i menighedshuset
  Program:
  Kl. 18:00 P. Samuele vil tale om sin baggrund
  Kl. 18:45 Pause
  Kl. 19:00 Mulighed for at stille spørgsmål

 • VALFARTER

  VALFART TIL HARALDSTED

  Der afholdes hvert år i juli en valfart til Skt. Knud Lavards ære. Valfarten udgår fra Haraldsted Kirke og til ruinerne af valfartskapellet i Haraldsted, hvor han blev dræbt i 1131.
  PROGRAM FOR VALFARTEN:
  Kl. 14,00. Åbningsandagt i Haralsted Kirke, derefter procession til kapelruinen.
  Kl. 15,00. Valfartsmesse.
  Efter messen følger vi sakramentet til kapellet i Knud Lavards Hus, og der afsluttes med en kort andagt med sakramental velsignelse.


  VALFART TIL ÅSEBAKKEN
  Der afholdes hvert år en valfart til Vor Frue af Åsebakken for alle katolikkerne øst for Storbælt. Valfartsprogrammet 2019 ser ud som følger:
  Søndag den 26. maj 2019.
  Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov
  Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster
  Kl. 11.30: BISPEMESSE

  Kl. 12.30: Pause, spisning, leg og samvær

  Som tidligere år: Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske gruppe sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.

  Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære

  Hjemkørsel