• STUDIE-AFTNER

  Aftenen indledes med messe i kirken kl 17

  Så spiser vi sammen i menighedshuset,
  og bagefter taler vi om søndagens tekst.

 • INSPIRATIONS-AFTNER

  Vi har inspirationsaftener i fællesskab med Næstved Menighed om interessante emner.

  Adresse: Menighedshuset, Sankt Knudsgade 19, Ringsted

  Se datoerne i kalenderen på forsiden.

  Menigheden opfordres til at komme med forslag til emner, der kan tages op på inspirationsaftener.


 • VALFARTER

  VALFART TIL HARALDSTED
  7.7.2019
  Der afholdes hvert år en valfart til Skt. Knud Lavards ære. Valfarten udgår fra Haraldsted Kirke og til ruinerne af valfartskapellet i Haraldsted, hvor han blev dræbt i 1131.
  PROGRAM FOR VALFARTEN:
  Kl. 14,00. Åbningsandagt i Haralsted Kirke, derefter procession til kapelruinen.
  Kl. 15,00. Valfartsmesse.
  Efter messen følger vi sakramentet til kapellet i Knud Lavards Hus, og der afsluttes med en kort andagt med sakramental velsignelse.


  VALFART TIL ÅSEBAKKEN
  Der afholdes hvert år en valfart til Vor Frue af Åsebakken for alle katolikkerne øst for Storbælt. Valfartsprogrammet 2019 ser ud som følger:
  Søndag den 26. maj 2019.
  Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov
  Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster
  Kl. 11.30: BISPEMESSE

  Kl. 12.30: Pause, spisning, leg og samvær

  Som tidligere år: Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske gruppe sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.

  Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære

  Hjemkørsel