• VIL DU VÆRE KATOLIK ?

  Vil du være katolik, vil du vide mere om den katolske kirke eller er du bare nysgerrig: henvend dig til Kontakt P. Mate via telefon (71 72 79 08) eller mail (mate.radja@gmail.com)

  Optagelsen i Den Katolske Kirkes fulde fællesskab foregår ved en liturgisk fejring, hvor man bekender sin katolske tro (trosbekendelsen) og modtager firmelses sakramentet. Hvis man ikke er døbt, modtager man dåben.
  Inden selve optagelsen går der en tid forud, hvor man gennem undervisning og kirkegang lærer den katolske kirkes tro og praksis at kende og ikke mindst den lokale menighed.

 • 1. KOMMUNION

  Menighedens børn vil modtage den første hellige Kommunion i fororet 2018 i kirken.
  Børn, der går i 2. klasse og opefter kan blive forberedt til at modtage 1. kommunion ved at gå til undervisning. Undervisningen finder sted de fleste lørdage om måneden kl. 14.30-17.00 i Menighedshuset.
  Undervisningen begynder i september 2017.
  Kontakt P. Mate via telefon (71 72 79 08) eller mail (mate.radja@gmail.com) eller Søster Hildegard(Tlf. mobil: 39296791)-- Email: (hildegard@csjdanmark.dk)

 • FIRMELSE

  Firmelse af sognets unge finder sted i fororet 2018 i kirken.
  Firmander skal være fyldt 13 år ved firmelsen. Undervisningen finder sted de fleste lørdage om måneden kl. 14.30-17.00 i Menighedshuset.
  Undervisningen begynder i september 2016.
  For tilmelding P. Mate via telefon (71 72 79 08) eller mail (mate.radja@gmail.com)
  gmail.com) eller Søster Hildegard(Tlf. mobil: 39296791-- Email: hildegard@csjdanmark.dk)
  eller Ulrike Wolf via mail:
  ulrikewolf1@gmail.com