DÅB

Først skal du kontakte P. Janusz for at arrangere dåbs-samtale. Dåbsritualet holdes enten under messen, eller uden for den. Kontakt P. Janusz via telefon (21603489) eller mail: janusz.turek@katolsk.dk

I skal medbringe barnets fødselsattest eller evt. navneattest.

BRYLLUP

Brudeparret må i god tid, helst senest 6 måneder inden vielsen, henvende sig til P. Janusz via telefon (21603489) eller mail: janusz.turek@katolsk.dk for at få bragt de nødvendige formaliteter i orden og modtage undervisning om ægteskabet.
Læs mere om hvordan I forbereder jer til brylluppet her:

vivilgiftes.katolsk.dk

BEGRAVELSE

Begravelse og bisættelse

Dødsfald skal anmeldes til Folkekirkens ministerialbøger i afdødes bopælssogn.

Denne anmeldelse og øvrige praktiske forhold i forbindelse med dødsfald ordnes bedst gennem en bedemand.

Man bør snarest muligt henvende sig til afdødes katolske sognepræst og aftale alt vedrørende begravelse. Ligbrænding er tilladt.

Vil du til skrifte?

Lige indenfor kirken i højre side er et lille rum, hvor man kan skrifte til præsten, som har absolut tavshedspligt.
Præsten står gerne til disposition for at høre skriftemål. Det er oftest lettest at få fat på ham i forbindelse med en messe eller før tirsdagens messe og fredagens tilbedelse mellem 16:00 til 17:00.

De syges salvelse

Enhver alvorlig sygdom, også selvom den ikke er livstruende, kronisk svaghed og fremskreden alderdom berettiger til at modtage dette sakramente. I dette sakramente viser Kristus det lidende menneske sin omsorg og giver det helbredelse, styrke, og livsmod. Man bør derfor henvende sig til sognepræsten så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, el. når ens helbred for alvor er svækket.
Kender du syge, enlige katolikker, er du altid velkommen til at kontakte sognepræsten.
I tilfælde af alvorlig sygdom bedes man kontakte præsten, som gerne tager ud til ældre og syge for at give dem dette sakramente.

Del siden