Del siden

Her kan læses punkter behandlet på menighedsrådsmødet.

Referat fra menighedsrådsmøde 301023

Bjergprædiken