HISTORIEN OM SANKT KNUDS KIRKE i RINGSTED

I en fyldt Sankt Knuds Kirke fejrede Ringsted menighed lørdag d. 24. feruar 2007 100-året for kirkens bygning med en festlig pontifikalmesse, hvor biskop Czeslaw med ordene "Det store findes i det små" tog udgangspunkt i, at man godt kan være en del af noget stort, selv om de ydre rammer er beskedne.

100-årskage

I en fyldt Sankt Knuds Kirke fejrede Ringsted menighed lørdag d. 24. feruar 2007 100-året for kirkens bygning med en festlig pontifikalmesse, hvor biskop Czeslaw med ordene "Det store findes i det små" tog udgangspunkt i, at man godt kan være en del af noget stort, selv om de ydre rammer er beskedne.

Allerede d. 29. januar 1899 blev den første messe efter reformationen læst af den islandske jesuit og forfatter Jon Svenson på hotel Casino. Svenson, der dengang arbejdede i København som lærer på en katolsk skole, cyklede i sin fritid til både Ringsted og Hørsholm for at få startet katolske menigheder dér.

Tilbage i 1898 havde skomagermester Emil Klint i Ringsted kontaktet biskop von Euch for at få etableret en katolsk menighed i byen, og året efter blev han med kone og seks børn grundstammen i den første menighed på stedet. Menigheden, der i de første år holdt messe i Klints hus, voksede, og i 1904 købte man en grund i Sankt Knuds Gade. D. 12. marts 1907 indviede pater Kerckhoffs sammen med seks andre præster kirken, der fik Knud Konge og Knud Hertug som sine særlige værnehelgener. De første 55 år af kirkens historie varetog montfortanerne sjælesorgen i menigheden. 

I sin prædiken, der tog udgangspunkt i dagens evangelium, fristelsen i ørkenen, talte biskop Czeslaw om de hemmelige tråde, der i kirkebygningen hinsides tid og rum forbinder os med Kristus, kirkens grundlægger.

Biskoppen mindede om, at forholdet mellem Gud og menneske er et kærlighedsforhold. "At være kirke sammen er at danne et blivende fællesskab, hvor vi efter bedste evne søger at afspejle gudsrigets værdier og giver Gud lov til at forvandle os", sagde biskoppen, der kaldte fastetiden for Kirkens fælles påskeforberedelse, som skal lære os at prioritere og skelne, hvad der er vigtigt i vores liv.

Sankt Knuds Kirke er i dag rammen om en lille, energisk menighed, hvor medlemmerne dels er efterkommere af den oprindelige menighed, dels indvandrede fra bl.a. Chile, Burundi og Polen. Med hjælp fra sponsorer og ved afholdelse af forskellige arrangementer lykkedes det den sidste år at indsamle så mange penge, at den kunne betale sin del af udgifterne ved kirketagets udskiftning kontant.

Det er en menighed med et tæt fællesskab, hvor man kender hinanden godt; men man er også et åbent fællesskab, og gennem opsøgende virksomhed er det lykkedes at komme i kontakt med mange af de polske arbejdere, der gennem de seneste år har fået arbejde på egnen.

Kirken ligger et stenkast fra "storebror", Sankt Bendts Kirke, og er hvert år i juli en af stationerne i  den traditionsrige Knud Lavardvalfart, bispedømmets ældste.

 

Del siden