STUDIE-AFTNER

aflyst

INSPIRATIONS-AFTNER

aflyst

VALFART TIL HARALDSTED

Søndag den 7. juli 2024 kl. 14:00 starter valfarten med åbningsandagt i Haraldsted Kirke. Herefter går man i samlet procession til kapelruinen, hvor biskop Czeslaw Kozon holder valfartsmesse kl. 15.00. Efter messen følger vi Sakramentet til kapellet i Knud Lavards Hus i umiddelbar nærhed af kapelruinen, hvor der efterfølgende vil være samvær med kaffe/te og kage, ligesom der vil være mulighed for køb af pølser med brød og diverse drikkevarer.

FASTERETRÆTE

aflyst

VALFART TIL ÅSEBAKKEN

Valfart til Åsebakken den 21. maj 2023.
Adresse med bil.
Høsterkøbvej 4, 3460 Birkerød
Vi mødes her ved kirken kl. 0930.
Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster
Kl. 11.30: BISPEMESSE
Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær
Som tidligere år: Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske grupper sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.
Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære

Del siden