STUDIE-AFTNER

aflyst

INSPIRATIONS-AFTNER

aflyst

VALFART TIL HARALDSTED

3, juli 2022
PROGRAM:
- kl. 14:00 man mødes i Haraldsted Kirke og så går man sammen til Kapelruinen.
- Kl. 15:00 Messe med Biskop Czeslaw.
Efter messen, procession med sakramentet til kapellet i Knud Lavards hus.
Afslutning med kaffe og lidt at spise.

FASTERETRÆTE

aflyst

VALFART TIL ÅSEBAKKEN

Valfart til Åsebakken den 29. maj 2022.
Adresse med bil.
Høsterkøbvej 4, 3460 Birkerød
Vi mødes her ved kirken kl. 0930.
Kl. 9.15: Valfart gennem Rude Skov
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster
Kl. 11.30: BISPEMESSE
Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær
Som tidligere år: Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske grupper sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.
Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære

Del siden