Del siden

Seneste nyt

01-August-2023

13-oktober-2023

Nyudnævnelser

24.07.2023 Nyt fra bispedømmet


Efter 20 års trofast tjeneste som sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved fratræder pater Julian Bodnar CssR denne stilling fra 1. august 2023.


Fra samme dato udnævnes pater Janusz Turek CssR til sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved for en periode af 3 år. Samtidig og for samme periode udnævnes pater Turek til sognepræst for Sct. Knuds menighed i Ringsted.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KATOLIKKER

Roskilde Universitet og Københavns Universitet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt katolikker i Danmark. Projektet er ledet af Bjørn Thomassen og Andreas Bandak. Vi vil meget gerne have din besvarelse😊Det ville være en stor hjælp! Alle svar bliver anonymiseret, og spørgsmålene kan besvares på polsk, engelsk, dansk og spansk. Find mere info om undersøgelsen og link til spørgeskemaet på projektets hjemmeside:https://ruc.dk/en/questionnaire-all-catholics-denmark

Roskilde University and University of Copenhagen have launched a survey among Catholics in Denmark. The project is headed by Professor Bjørn Thomassen and Associate Professor Andreas Bandak. We would be grateful for your participation😊All answers will be anonymized, and the survey can be answered in Polish, English, Danish, and Spanish. Please find more information about the project and a link for the survey on the project homepage:https://ruc.dk/en/questionnaire-all-catholics-denmarkThank you!​