Del siden

Seneste nyt

01-August-2023

Nyudnævnelser

24.07.2023 Nyt fra bispedømmet


Efter 20 års trofast tjeneste som sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved fratræder pater Julian Bodnar CssR denne stilling fra 1. august 2023.


Fra samme dato udnævnes pater Janusz Turek CssR til sognepræst for Vor Frue menighed i Næstved for en periode af 3 år. Samtidig og for samme periode udnævnes pater Turek til sognepræst for Sct. Knuds menighed i Ringsted.

Kære Janusz Turek, Sognepræst


 Renovering af af spildevand  og brønde i Sct. Knuds Gade


Her er en lille opdatering omkring vores projekt. 23/3-2024

 

I har nok bemærket at vi har fældet alle træerne og fra Dagmarsgade frem til nr. 11 på Sct. Knudsgade har vi fjernet belægningen, bortset fra fortovet, som stadig skal være farbart.

 

På Dagmarsgade har vi mødt nogle store udfordringer, som bevirker at det vil trække noget ud, førend vi igen kan åbne op for trafikken.

 

Vi skal skifte nogle store betonbrønde og rette op på nogle ledninger, så vi forventer pt. ikke at kørende trafik kan passere på Dagmarsgade førend slut april.

 

Det er ærgerligt for os alle, men desværre den virkelighed man nogle gange støder ind i.

 

Heldigvis får det ikke den store indflydelse på det samlede projekt, som vi stadig forventer bliver afsluttet i 2024.

 

I den kommende tid vil entreprenøren bakse videre med brønde og ledninger i Dagmarsgade, men vil kort efter påske påbegynde kloakarbejdet op ad Sct. Knudsgade.

 

Venlige påskehilsner